- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w miesiącach wrzesień - grudzień 2018 r. planuje realizację "Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie". Program ten kierowany jest do osób pełnoletnich stosujących przemoc wobec najbliższych. Jednym z głównych założeń programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w zaprzestaniu jej stosowania.

J E Ż E L I:

- zdarza się, że pod wpływem złości zaczynasz krzyczeć, wyzywać, obrażać bliskich,
- wypowiadasz słowa i robisz rzeczy w stosunku do bliskich, których później żałujesz,
- niszczysz lub rzucasz przedmiotami,
- używasz przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej,
- zdarza się, że kiedy się zdenerwujesz grozisz bliskim,
- zmuszasz bliskich do robienia rzeczy, których nie chcą zrobić.

Jeżeli zachowujesz się w ten sposób oznacza to, że stosujesz przemoc wobec bliskich !!!

W ramach Programu odbywają się zajęcia grupowe. Czas trwania zajęć grupowych to 12 5 godzinnych spotkań (3 miesiące - raz w tygodniu w godzinach popołudniowych).

Celem działań edukacyjno - korekcyjnych jest:

- redukcja zachowań agresywnych.
- kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób.
- branie odpowiedzialności za zachowania agresywne w stosunku do innych osób.
- naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Realizatorem Programu Edukacyjno - Korekcyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9.

KONTAKT TELEFONICZNY

(034) 322 -92 -30 (034) 322 -92 -29

Powiat Częstochowski 2018r.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH