- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Obchody uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie w dniu 20 listopada 2015 r.

20 listopada 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Tegorocznym gospodarzem uroczystości był Dom Pomocy Społecznej w Turowie.

W uroczystości uczestniczyło 68 osób w tym przedstawiciele Powiatu Częstochowskiego oraz instytucji szczebla wojewódzkiego, parlamentarzyści z okręgu częstochowskiego lub ich reprezentanci, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jak i organizacji i instytucji współpracujących i współdziałających m.in. Pani Lidia Burzyńska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Teresa Trzcionka - Kierownik Oddziału ds. Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej i Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Pan Adrian Skrzypczak - Dyrektor Biura Senatora Ryszarda Majera, Pan Janusz Błaszczyk - Dyrektor Biura Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej - Pani Haliny Rozpondek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Pan Jarosław Rydzek oraz Pani Mariola Tomczyk, Pani Mariola Mirowska - Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki AJD w Częstochowie, Pan Henryk Kasiura - Wicestarosta Częstochowski, kierownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej z powiatu częstochowskiego wraz z pracownikami, dyrektorzy i pracownicy centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych, pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych, kierownicy wraz z pracownikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach, dyrektorzy domów pomocy społecznej z pracownikami, dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Wyróżnienie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zbiega się z terminem święta pracowników pomocy społecznej, jakim jest obchodzony w dniu 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego. PCPR w Częstochowie tradycyjnie co roku organizuje z tej okazji uroczyste spotkania przedstawicieli służb społecznych, w trakcie których wręczane są podziękowania za ofiarną, często nie w pełni docenianą pracę przedstawicieli jednostek pomocy społecznej. Tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbędzie się w dniu 20 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

W imieniu władz Powiatu gości powitał i złożył życzenia Pan Henryk Kasiura Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego. Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Buchajczuk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, która podziękowała pracownikom socjalnym za trud wkładany w codzienną pracę i złożyła serdeczne życzenia. Głos zabrali także Pani Lidia Burzyńska, w imieniu posłanki Haliny Rozpondek wystąpił Dyrektor Biura Pan Janusz Błaszczyk, w imieniu senatora Pana Ryszarda Majera - Dyrektor Biura Pan Adrian Skrzypczak. Życzenia zebranym gościom złożyły również Panie Teresa Trzcionka, Mariola Mirowska oraz Mariola Tomczyk. W dalszej kolejności Pan Henryk Kasiura, Pani Katarzyna Buchajczuk oraz Pan Marcin Huras wręczyli zasłużonym pracownikom listy gratulacyjne i podziękowania. Zaproszeni goście miło spędzili czas, wspominając i winszując dobrze wypełnianych obowiązków. Uroczystość umilał występ wokalny Pana Konrada Lipki - pracownika Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. Podczas uroczystości bez trudu można było dostrzec zapał i zaangażowanie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Turowie w przygotowanie uroczystości.

Obchody uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie w dniu 20 listopada 2015 r. Obchody uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie w dniu 20 listopada 2015 r. Obchody uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie w dniu 20 listopada 2015 r. Obchody uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie w dniu 20 listopada 2015 r. Obchody uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie w dniu 20 listopada 2015 r.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH