- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

21 listopada-Dzień Pracownika Socjalnego!

W nowo wyremontowanej siedzibie Domu Dziecka w Chorzenicach- około 40 pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego 20 listopada 2012 r. świętowało Dzień Pracownika Socjalnego. W uroczystości wzięli udział m.in.: kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej z 16 gmin powiatu częstochowskiego, dyrektorzy i pracownicy socjalni z 3 domów pomocy społecznej, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Blachowni oraz Domu Dziecka w Chorzenicach, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu, dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pan Henryk Kasiura- Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, dr Mariola Mirowska-Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Bogdan Knapik-dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie oraz Pani Barbara Mizera- radna Powiatu Częstochowskiego.

W imieniu władz Powiatu gości powitał Członek Zarządu Powiatu Pan Henryk Kasiura. Wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Panią Katarzyna Buchajczuk wręczył zasłużonym pracownikom listy gratulacyjne podpisane przez Starostę Częstochowskiego Pana Andrzeja Kwapisza.

Dzień Pracownika Socjalnego Dzień Pracownika Socjalnego Dzień Pracownika Socjalnego Dzień Pracownika Socjalnego Dzień Pracownika Socjalnego Dzień Pracownika Socjalnego

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH