- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Organizacje pozarządowe


Organizacje pozarządowe w powiecie częstochowskim

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Częściowo Pozbawionym Opieki Rodzicielskiej „SERCE DZIECKA” działające przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni
ul. Sosnowa 12A
42-290 Blachownia
tel. 034 327 12 74

Stowarzyszenie „NASZ DOM” działające przy Domu Pomocy Społecznej w Blachown
ul. Sienkiewicza 6
42-290 Blachownia
tel. 034 327 03 76

Stowarzyszenie „RODZINA” działające przy Domu Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 19
42 – 235 Lelów
tel. 034 355 82 96

Stowarzyszenie Wspierania Domu Pomocy Społecznej
w Turowie
Turów, ul. Joachimowska 85
42 – 256 Olsztyn
tel. 034 328-60-78

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „BRATERSKA DŁOє w Blachowni
ul. Parkowa 17
42 – 290 Blachownia
tel. 600 595 125

Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS”
w Olsztynie
ul. Mstowska 52
42-256 Olsztyn
tel. 034 60 81 28

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA” w Rędzinach
ul. Działkowiczów 3
42 – 242 Rędziny
tel. 513 178 666

Polski Związek Niewidomych Delegatura
w Częstochowie, Koło Powiat Ziemski Częstochowski
ul. Sobieskiego 9
42 – 200 Częstochowa
tel. 034 327 21 84

Katolickie Koło Osób Niepełnosprawnych
w Koniecpolu
ul. Zamkowa 27
42 – 230 Koniecpol
tel. 034 355 14 35

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „PROMETEUS” w Konopiskach
ul. Towarowa 2
42 – 274 Konopiska
tel. 034 328 20 06
Organizacje pozarządowe spoza powiatu częstochowskiego

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie
Focha 19/21
42-200 Częstochowa
tel. 502 985 101


Fundacja „DIALOGOS” w Częstochowie
ul. Wręczycka 11
42-200 Częstochowa
tel. 602 571 495


Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych „SERCE” w Częstochowie
Jasnogórska 36
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 59 15


Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”
w Częstochowie
Aleja Wolności 44
42-200 Częstochowa
tel.034 362 78 66


Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH”
ul. Barlickiego 2
42-200 Częstochowa
tel. 034 360 90 69


Bank Żywności w Częstochowie
ul. Waszyngtona 47a
42-200 Częstochowa
tel. 034 368 24 48


Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
w Częstochowie
ul. Łukasińskiego 24
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 33 84


Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji „SOWA” w Częstochowie
ul. Kościelna 53/63
42-200 Częstochowa
tel. 034 365 09 87


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy
w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 15
42-200 Częstochowa
tel. 034 324 47 50


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 3
42 – 200 Częstochowa
tel. 512 939 054


Polski Związek Głuchych Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego Głuchych w Częstochowie
ul. Generała Orlika-Ruckemana
42 – 200 Częstochowa
tel. 034 361 08 88; 034 361 60 61


Polski Związek Niewidomych Delegatura
w Częstochowie
ul. Wolności 20
42 – 200 Częstochowa
tel. 034 324 15 32; 034 324 57 30


Stowarzyszenie Księgowych. Oddział w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22
42 – 200 Częstochowa
tel. 034 363 38 54; 034 363-05-69

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH