- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Stowarzyszenie ETOH

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem W okresie 16.08.2013-31.12.2013 Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH realizuje Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zakres pomocy, jaką oferuje ośrodek obejmuje następujące działania:

- pomoc prawną i psychologiczną

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nie znajdujących się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby

- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w punktach powyższych

- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

Pomoc pokrzywdzonym będzie udzielana bezpłatnie, przez wykwalifikowanych konsultantów w zakresie prawa i psychologii. Wsparciem zostaną objęte osoby pokrzywdzone m.in.: w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy, pokrzywdzone przemocą, kradzieżą, rozbojem, mobbingiem itp.

Punkt Pomocy znajduje się w budynku przy Al.Pokoju 12 w Częstochowie oraz w filii w Olsztynie k.Częstochowy, w siedzibie Urzędu Gminy przy Pl. Piłsudskiego 10.

Harmonogram pracy Punktu Pomocy w Częstochowie:

PUNKT W CZĘSTOCHOWIE:

Poniedziałek 13.00 - 18.00 psycholog i prawnik

Wtorek 10.00 - 15.00 psycholog i prawnik

Środa 13.00 - 18.00 psycholog i prawnik

Piątek 10.00 - 15.00 psycholog

PUNKT W OLSZTYNIE:

Wtorek 13.00 - 18.00 psycholog i prawnik

Środa 10.00 - 15.00 psycholog i prawnik

Ulotka

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH