- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Narada dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ustalenie zasad współpracy pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, policją oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie w przypadku działań interwencyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie było głównym tematem narady zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 16 stycznia 2013 r. w odpowiedzi na inicjatywę policji. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, a rozpoczął je Pan Henryk Kasiura Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, podkreślając wagę dobrej współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, jednocześnie wyrażając nadzieję na jej pogłębienie. Zaznaczył skalę i powagę zjawiska przemocy w rodzinie, zjawiska które w zastraszającym tempie się rozprzestrzenia i dotyka wielu grup społecznych. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Policji: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie Pan Przemysław Cichoń, Koordynator Procedury Niebieskiej Karty Komendy Miejskiej Policji Pani Agnieszka Furgalska, Komendanci i przedstawiciele 5 Komisariatów Policji działających na terenie powiatu częstochowskiego tj. Blachowni, Poczesnej, Kłomnic, Olsztyna i Koniecpola, 18 kierowników i pracowników Miejsko-Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Katarzyna Buchajczuk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wraz z pracownikami, Dyrektorzy i pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 41 osób. Spotkanie w tak szerokim gronie dało możliwość wymiany doświadczeń, omówienia podstaw prawnych m.in. w zakresie interwencyjnego odbierania dziecka z rodziny w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustalenia kwestii transportu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej w sytuacji interwencji związanej z przemocą, kompetencji i zadań poszczególnych instytucji w ramach procedury Niebieskiej Karty, form pomocy i wsparcia oferowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, rekrutacji uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na zakończenie spotkania ustalono jednogłośnie potrzebę cyklicznych spotkań w celu wymiany doświadczeń i rozwiązywania kwestii trudnych, wstępnie co pół roku.

Policja Policja Policja Policja Policja

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH