- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Logo Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJAOd stycznia 2008 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie realizowany jest projekt systemowy pt: "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promowanie integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem głównym projektu "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" jest zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie częstochowskim.

    Cele szczegółowe projektu:
  • Poniesienie umiejętności społecznych i kompetencji życiowych.
  • Nabycie kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie.
  • Wzrost pewności siebie i poprawa umiejętności komunikacyjnych.
  • Wzrost motywacji do podjęcia zatrudnienia.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH