- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

WSPÓŁPRACA POLSKO - NIEMIECKA
5 - 7 maj 2011 ROKU

W dniach 5-7 maja 2011 r. przebywała w powiecie częstochowskim z wizytą studyjną 7-osobowa delegacja pracowników służb społecznych powiatu bodeńskiego w składzie: z Wydziału ds. Pomocy Społecznej Kierownik Friedhelm Hensel oraz pracownicy-Birgit Haidlauf, Nicole Schmidt, z Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży-Kierownik Werner Feiri oraz pracownicy- Gisela Tabel, Alexandra Schuba oraz Johanna Dudziński - Tann-osoba odpowiedzialna za partnerstwo i tłumacz.

Pierwszego dnia wizyty członkowie delegacji mieli okazję zwiedzić Jurę Krakowsko- Częstochowską oraz zapoznać się z formami wsparcia skierowanymi do osób zaburzonych psychicznie odwiedzając Dom Pomocy Społecznej w Lelowie.

Głównym celem wizyty, był udział w rozmowach fachowych pt. "Systemy pomocy społecznej w Polsce i w Niemczech cz. II", które odbyły się 6 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego, podczas których wystąpienia wygłosili:

  • Katarzyna Buchajczuk- Dyrektor PCPR w Częstochowie "System Pomocy Społecznej w Polsce-zadania administracji rządowej i samorządowej",
  • Barbara Berska-Kierownik sekcji ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Częstochowie "System pomocy dla osób niepełnosprawnych",
  • Dorota Gałdy- Kierownik sekcji ds. rodzin zastępczych PCPR w Częstochowie "Rodziny zastępcze najlepszą formą zapewnienia opieki dzieciom",
  • Marta Jabłońska- Kierownik sekcji ds. placówek i projektów EFS PCPR w Częstochowie "Realizacja projektu systemowego "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim" współfinansowanego ze środków UE",
  • Izabela Krzyształowicz- pracownik socjalny PCPR w Częstochowie "Pomoc pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych",
  • Barbara Mizera- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach "Zadania gminy-zasiłki, praca socjalna",
  • Magdalena Badora- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach "Wypłata świadczeń rodzinnych jako zadanie Ośrodka Pomocy Społecznej".

W sympozjum uczestniczyli także m.in. Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz, członkowie Zarządu Powiatu Henryk Kasiura i Marzena Maniszewska, a także dyrektorzy domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Następnie delegacja odwiedziła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, Dom Dziecka w Chorzenicach oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Blachowni i Dom dla Dzieci "Sosenka". Wizyty w wyżej wymienionych placówkach były okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń, dyrektorzy i pracownicy jednostek przyjmujących delegację odpowiadali na szereg pytań dotyczących funkcjonowania jednostek.

Wizyta przedstawicieli pomocy społecznej z Powiatu Bodeńskiego jest kontynuacją współpracy między powiatem częstochowskim i powiatem bodeńskim i wymiany doświadczeń podjętych przez kadrę służb społecznych z obu partnerskich powiatów

Wizyta przedstawicieli pomocy społecznej z powiatu bodeńskiego była współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 13 000 zł.

Polska - NiemcyPolska - Niemcy Polska - NiemcyPolska - Niemcy Polska - NiemcyPolska - Niemcy Polska - NiemcyPolska - Niemcy Polska - NiemcyPolska - Niemcy Polska - Niemcy

Polska - Niemcy

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH