- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

INFORMACJA DOT. PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

W dniu 20 czerwca 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisariatów Policji.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Alina Kula, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Spotkanie miało na celu omówienie spraw związanych z realizacją:
"Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie".

Odbiorcami jak sama nazwa wskazuje są osoby stosujące przemoc wobec swoich bliskich.

Celem programu jest zmniejszenie zachowań związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

Program będzie trwał 3 miesiące w okresie 07 września 2011 roku do 30 listopada 2011 roku w każdą środę tygodnia w godz. 16.00-20.00.

Każde 4-godzinne spotkanie jest ułożone w blok tematyczny, który pozwala uczestnikom zrozumieć między innymi:
- czym jest stosowana przez nich przemoc,
- jakie są rodzaje przemocy,
- jak rozpoznać swoje emocje i zachowania prowadzące do przemocy,
- jak postępować, aby kontrolować swoje emocje i unikać konfliktów,
- jak na zachowania przemocowe wpływa alkohol.

Zajęcia będą prowadzone przez psychologa, w formie spotkań grupowych. Przewiduje się zorganizowanie grupy od 10 do 15 osób.

Program przeznaczony jest dla osób zamieszkujących na terenie gmin powiatu częstochowskiego.

Uczestnictwo w programie zapewnia osobom pomoc specjalisty psychologa, dyskrecję, życzliwą atmosferę.

Każdy z uczestników Programu ma zapewniony zwrot kosztów podróży, materiały dydaktyczne, ciepły posiłek.

Program Korekcyjno-EdukacyjnyProgram Korekcyjno-Edukacyjny Program Korekcyjno-EdukacyjnyProgram Korekcyjno-Edukacyjny Program Korekcyjno-EdukacyjnyProgram Korekcyjno-Edukacyjny

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH