- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Kontakt

Punkt Interwencji Kryzysowej
z siedzibą w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. (034) 334 33 27 (prawnik i pracownik socjalny) pok. nr 8
tel. (034) 334 33 25 (psycholog) pok. nr 3

e-mail: zpz@pcprczwa.pl

GODZINY DYŻURÓW

Dyżury psychologa:
Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz: 15:00 - 18:00
Dyżury prawnika:
Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz: 15:00 - 18:00
Dyżury pracownika socjalnego:
Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz: 15:00 - 18:00

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH