- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Punkt Interwencji Kryzysowej

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej !
Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej !
I jesteś mieszkańcem Powiatu Częstochowskiego

(z terenu gmin: Blachownia, Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza)

Zgłoś sie do punktu interwencji kryzysowej

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 75 w pokoju nr 8, otrzymasz wsparcie w zakresie profesjonalnej i celowej pomocy:

- psychologicznej (interwencja psychologiczna w kryzysach emocjolalnych)

- prawnika (rozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi i inne)

- pracownika socjalnego (pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych)


Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia:

- nieodpłatność usług,

- kompleksową pomoc specjalistów,

- życzliwą atmosferę,

- dyskrecję.

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH