- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja PFRON

Przekazane dla powiatu częstochowskiego w 2011 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 999 803 zł są znacznie zmniejszone w porównaniu do puli środków jaką dysponował powiat w roku 2008 i 2009.

Już ograniczenie wysokości środków Funduszu w 2010 roku spowodowało niepełne zaspokojenie zgłoszonych przez niepełnosprawnych mieszkańców powiatu potrzeb. Zabrakło środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (np. rower rehabilitacyjny, łóżko rehabilitacyjne), przedmioty ortopedyczne (np. protezy kończyn, obuwie ortopedyczne), środki pomocnicze (np. aparaty słuchowe, pieluchomajtki ) oraz likwidację barier funkcjonalnych (np. podjazdy, schodołazy, przystosowanie mieszkań, sprzęt komputerowy, podnośnik transportowo-kąpielowy ) w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym otrzymały tylko osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 24 lat ucząca i niepracująca.

Dalsze uszczuplenie o 250 000 zł środków w bieżącym roku już tylko pogarsza niezwykle trudną sytuację w zakresie finansowania ustawowych zadań samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu w Częstochowie w dniu 29 marca 2011 r. planem finansowym w bieżącym roku zabezpieczono środki Funduszu w kwocie 60 000 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, w kwocie 443 880 zł na roczne funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu ( obligatoryjnie przyznane przez PFRON ), w kwocie 300 923 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w kwocie 75 000 na likwidację barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych i kwocie 120 000 zł na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. W konsekwencji tych ograniczeń środki przeznaczone na realizację turnusów rehabilitacyjnych i barier architektonicznych mogą zaspokoić tylko potrzeby niepełnosprawnych dzieci. Brak środków już drugi rok uniemożliwia dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - imprez organizowanych przez stowarzyszenia prowadzące działalność na rzecz niepełnosprawnych.

W tej przykrej również dla władz powiatu częstochowskiego sytuacji, wnioski dorosłych osób zaliczonych do znacznego, czy umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, na likwidację barier architektonicznych mogą być pozytywnie rozpatrzone tylko w sytuacji zwiększenia środków finansowych PFRON na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Berska Barbara

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH