- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Śląskie Forum Pomocy SpołecznejW dniu 11 czerwca 2019r., w Katowicach, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie w ramach Śląskiego Forum Pomocy Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Tym razem spotkanie dedykowane było Ośrodkom Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie z terenu województwa śląskiego. Zaproszeni prelegenci przybliżyli ponad 100 uczestnikom między innymi kwestie związane z wykorzystaniem środków unijnych w pracy jednostek, omawiany był model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin - opracowywany w ramach projektu "Kooperacje 3D". Dyrektor MOPS w Częstochowie zaprezentował działalność ośrodka którym kieruje. Natomiast Kierownik oddziału ds. środowiskowej pomocy społecznej, Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawił uwagi z nadzoru nad działalnością środowiskowej pomocy społecznej - najczęstsze problemy wynikające w kontroli. Forum było doskonałą okazją i miejscem zarówno do wymiany doświadczeń, informacji jak i miejscem integracji środowiska pomocy społecznej.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH