- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Szkolenie dla kadr pomocy społecznejRealizując zadanie wynikające z art. 19 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 25 czerwca 2019r. zorganizowało szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego dla kadr pomocy społecznej z powiatu częstochowskiego na temat "Narkotyki i NSP. Zagrożenia psychospołeczne i somatyczne, rozpoznawanie zachowań- profilaktyka". W szkoleniu udział wzięło ok. 60 osób, w tym pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej m.in. ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, którzy na co dzień pracują z osobami zagrożonymi uzależnieniami.

Podczas szkolenia poruszone zostały następujące kwestie:
- tendencje rozwojowe w podaży nowych narkotyków, nadużywanie leków OTC jako ryzyko uzależnień,
- przyczyny rozwoju problemów narkotykowo-dopalaczowych,
- kluczowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne przed narkotykami,
- rozpoznawanie zachowań narkotykowo-dopalaczowych - zasady bezpieczeństwa własnego,
- podstawy pomocy przedmedycznej,
- wpływ technologii cyfrowych na rozwój emocjonalny,
- przeciążenia informacyjne i pobudzenia cyfrowe,
- cechy cyberzaburzeń i cyberuzależnień. Szkolenie prowadzone było przez przedstawicieli Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko i mgr Agnieszkę Taper.

Szkolenie dla kadr pomocy społecznej Szkolenie dla kadr pomocy społecznej Szkolenie dla kadr pomocy społecznej

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH