- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wycieczka do Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zaprasza rodziny zastępcze mieszkające na terenie Powiatu Częstochowskiego, wychowujące dzieci do 18-tego roku życia, do udziału w całodniowej wycieczce do Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach w dniu 20.06.2018r. (w godzinach od 8.00 do 18.00).

W ramach wyjazdu zapewniamy transport, ubezpieczenie, wstęp do Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach i obiad.

W związku z powyższym zainteresowane rodziny zastępcze prosimy o PILNE dostarczenie wypełnionej DEKLARACJI UCZESTNICTWA (w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2018 r. do siedziby PCPR w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9 pokój 8 lub 9.

Z uwagi na koszty związane z organizacją wycieczki bardzo proszę o przemyślane i odpowiedzialne zgłaszanie udziału.

Ponadto informuję:

1. uczestnikami wycieczki mogą być: rodzice zastępczy wraz z dzieckiem/dziećmi umieszczonym w rodzinie zastępczej (do 18-tego roku życia), dzieckiem/dziećmi rodziców zastępczych (do 18-tego roku życia);
2. w wyjątkowych sytuacjach losowych np. nagła choroba, kiedy rodzic zastępczy nie może wziąć udziału w wycieczce i sprawować opieki nad małoletnimi dziećmi przebywającymi w rodzinie zastępczej, dopuszczalne jest upoważnienie innej osoby do sprawowania opieki nad dziećmi, co następuje wyłącznie za zgodą Dyrektora PCPR w Częstochowie po zaakceptowaniu przez niego osoby opiekuna;
3. nie ma możliwości udziału w wycieczce wyłącznie rodziców zastępczych (bez powierzonych im dzieci);
4. w wycieczce nie mogą brać udziału osoby postronne i inne niż wymienione w pkt. 1 i 2.
5. w przypadku dużej liczby chętnych przewiduje się możliwość ograniczenia udziału rodziców zastępczych (np. do jednej osoby z rodziny). Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie nr tel. (34) 322-92-30.

  • Regulamin wycieczki 2018
  • Deklaracja uczestnictwa 2018
  • POWRÓT

    AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH