- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Apel - rezerwowe listy kadroweW związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej i wzrostem wystąpienia zakażeń koronawirusem lub konieczności przebycia kwarantanny przez personel domów pomocy społecznej Powiat Częstochowski opracowuje tzw. "rezerwowe listy kadrowe". Rezerwowa kadra może obejmować osoby, które w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej byłyby w stanie nieść pomoc w opiece nam mieszkańcami w zależności od zapotrzebowania, w formie wolontariatu lub zatrudnienia.
Podejmowane działanie ma na celu przygotowanie się do sytuacji wystąpienia problemów kadrowych oraz trudności w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy wykorzystując swoje doświadczenie, wszelkie umiejętności opiekuńcze, pielęgnacyjne i wspomagające, są gotowi nieść pomoc drugiej osobie oraz są świadome warunków działania dps mogliby zasilić pracę tego Domu w którym wystąpią braki kadrowe.

Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie na adres e-mail: m.jablonska@pcprczwa.pl informacji zawierających:

- imię i nazwisko osoby,
- telefon kontaktowy,
- nazwę Domu Pomocy Społecznej, w którym osoba deklaruje świadczyć pomoc
- oświadczenie osoby o wyrażeniu zgody na przekazanie danych na "rezerwową listę kadrową…" oraz podpisaną klauzulę informacyjną (wzory w załączeniu).

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 531 886 243.

Ważne, aby na Państwa listach znalazły się osoby, które są gotowe nieść pomoc drugiej osobie oraz świadome warunków działania dps.

Proszę o zrozumienie kryzysowej sytuacji i okazanie pomocy w rozwiązaniu problemu.

  • Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody dla chętnych do pracy w DPS
  • Klauzula informacyjna RODO
  • POWRÓT

    AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH