- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNY SAMORZĄDPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie informuje, iż od 24 września 2020r. do 10 października 2020 roku trwa nabór wniosków dotyczący I semestru roku akademickiego 2020/2021 w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”
MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

1. Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
2. Nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanie lub tradycyjnie w formie papierowej

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu tel: 800 889 777

Połączenie jest bezpłatne, należy dzwonić w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 34 322 92 05

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH