- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Śląskie Pomaga

Powiat Częstochowski pozyskał wsparcie dla domów pomocy społecznej w ramach projektu "Śląskie Pomaga".

Powiat Częstochowski przystąpił do realizacji projektu "Śląskie Pomaga", który ma zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się koronawirusa w domach pomocy społecznej i maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo przebywania w tego typu placówkach zarówno dla mieszkańców, jak i ich opiekunów.
Pozyskane środki przeznaczone są na zakup sprzętu ochrony indywidualnej m.in. maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów dezynfekcyjnych ciało i powierzchnie, środków opatrunkowych, zakup i przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa.
Planuje się również doposażenie miejsc wyznaczonych do izolacji dla potencjalnie zarażonych w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup łóżek rehabilitacyjnych, termometrów elektronicznych, mat dezynfekujących, lamp bakteriobójczych, sterylizatorów powietrza, myjek ultradźwiękowych, ssaków elektrycznych, koncentratorów tlenu itp. W powyższy sprzęt oraz środki ochrony indywidulanej zostaną zaopatrzone wszystkie 3 funkcjonujące w powiecie częstochowskim domy pomocy społecznej tj. w Blachowni, Lelowie oraz Turowie. Ponadto w ramach projektu pozyskano środki na sfinansowanie zatrudnienia pracownika w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.
Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, a łączna kwota dofinansowania wynosi 239 000 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym -Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 - tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Śląskie Pomaga

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH