- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

II Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych27 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się II posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z udziałem Pana Henryka Kasiury - Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pani Katarzyny Buchajczuk - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pani Małgorzaty Krasoń - Pełnomocnika Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Pawła Kożuch - Kierownika sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Ewy Gajowczyk - Siedleckiej Inspektora.

W trakcie posiedzenia Pan Henryk Kasiura - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego wręczył powołania nieobecnym wcześniej:
1. Pani Edycie Wierzbińskiej - Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu, radnej Powiatu Częstochowskiego
2. Pani Halinie Kowalczyk - Zastępcy Prezesa Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie.

Dokonano wyboru Prezydium Rady której skład kształtuje się następująco :
1. Pan Adam Jaruga - Przewodniczący Rady,
2. Pani Halina Kowalczyk - Wiceprzewodniczący Rady,
3. Pani Edyta Wierzbińska - Sekretarz Rady,
4. Pani Irena Pluta - Członek Rady,
5. Pan Waldemar Trószyński - Członek Rady.

W dalszej części spotkania przedstawiono zebranym poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i porównano wysokość środków przeznaczonych na te zadania w roku ubiegłym z tymi, które otrzymano na rok 2019 r. Omówiono trudności wynikające z realizacji zadań PFRON, w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel i przyjmowanymi dodatkowymi kryteriami i ograniczeniami kwot dofinansowań na poszczególne zadania.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Powiat Częstochowski otrzymał dodatkowe środki finansowe PFRON w wysokości 92 030 zł. Z tego o 9 000 zł. zwiększono dofinansowanie na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu a pozostałą kwotę przeznaczono na realizację dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze czyli na zadanie które od dnia 27.08.2019 r. nie było realizowane z powodu braku środków.II Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych II Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych II Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych II Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH