- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyróżnienie w konkursie "Śląski Prometeusz 2021" dla Izabeli Dudin z PCPR w Częstochowie"

W dniu 17 grudnia 2021 r. odbyła się Gala będąca podsumowaniem Wojewódzkiego Konkursu "Śląski Prometeusz 2021".

Konkurs pod patronatem Pani Izabeli Domogały- Członka Zarządu Województwa Śląskiego został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.

Gala, która miała bardzo uroczystą oprawę odbyła się w Bytomskim Centrum Kultury BECEK. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla wyróżniających się pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim. Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach: pracownik socjalny, opiekun/asystent/pielęgniarka, terapeuta/specjalista reintegracji oraz pracownik obsługi. W każdej kategorii komisja przyznała również wyróżnienia.

Izabela Dudin zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej zdobyła wyróżnienie w kategorii pracownik socjalny.

Pani Izabela Dudin w 2006 r. ukończyła Policealna Szkołę Pracowników Służb Społecznych, w 2011 r. uzyskała tytuł licencjata na kierunku pedagogika opiekuńcza i praca socjalna, w 2017 r. dyplom I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie rozpoczęła w 2009 r. na stanowisku pracownika socjalnego. Z dniem 1.03.2018 r. została awansowana na stanowisko starszego specjalisty pracy socjalnej.

Przez ponad 12 lat wykonywania obowiązków służbowych Pani Dudin dała się poznać jako osoba głęboko zaangażowana w misję wykonywania zawodu pracownika socjalnego, realizując zadania w wielu projektach skierowanych do osób potrzebujących.

Impreza o takiej randze z pewnością przyczyni się do promocji zawodów pomocowych, podniesienia ich prestiżu i poprawy wizerunku. Zaprezentowane zaangażowanie, profesjonalizm i dokonania wyróżnionych i nagrodzonych pracowników służb społecznych spowodują upowszechnienie nowatorskich działań i godnych naśladowania rozwiązań w codziennej pracy w systemie pomocy i integracji społecznej.

Serdecznie gratulujemy laureatce zdobytego wyróżnienia.


Śląski Prometeusz 2021 Śląski Prometeusz 2021

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH