- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Bezpieczna Więź to Wielka Moc"

Kampania "Bezpieczna Więź to Wielka Moc" realizowana jest w ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Kampania "Bezpieczna Więź to Wielka Moc" realizowana jest w ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025. Celem kampanii społecznej "Bezpieczna Więź to Wielka Moc" jest przeciwdziałanie przemocy psychicznej wobec dzieci poprzez edukację z zakresu roli bezpiecznego przywiązania i możliwości wspierania rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci. Głównymi adresatami przedsięwzięcia są rodzice i opiekunowie, w szczególności małych dzieci w wieku 0-6 lat, zamieszkujący województwo śląskie. Inicjatywę promuje animacja przedstawiająca historię Roberta i jego rodziców. Platformę kampanii stanowi strona wielkamoc.eu oraz profil na FB facebook.com/MocWsparcia, na których rodzice znajdą szczegóły na temat istoty budowania bezpiecznej relacji z dzieckiem. Jednym z najważniejszych elementów kampanii "Bezpieczna Więź to Wielka Moc" jest cykl webinariów dla rodziców i opiekunów dzieci, podejmujący tematykę związaną ze świadomym rodzicielstwem. Pierwsze ze spotkań nosiło tytuł: Mały/Wielki wulkan uczuć - o roli emocji w funkcjonowaniu dzieci i odbyło się w dniu 9 grudnia 2021 roku o godzinie 18.00 na platformie Zoom (dostęp przez stronę internetową lub aplikację).

Obowiązuje rejestracja poprzez link: http://moc-wsparcia.pl/formularz-rejestracji-na-webinar/

Harmonogram kolejnych webinariów: https://www.instagram.com/p/CXJl8aYAtDM/?utm_source=ig_web_copy_link

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH