- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CIENIU PANDEMII COVID-19

W dniu 19 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Z uwagi na pandemię COVID-19 tradycyjne powiatowe uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zawężono do tej niewielkiej liczby uczestników.

Temat Pandemii i walki z nią we wszystkich powiatowych jednostkach zdominował prowadzone rozmowy. Po raz kolejny wracano do wspomnień o ogromnym wysiłku i poświęceniu pracowników, zaangażowaniu i profesjonalizmie w tym trudnym czasie oraz nieocenionym, ogromnym wsparciu Zarządu Powiatu Częstochowskiego w codziennych zdalnych naradach i środkach finansowych przeznaczonych na walkę z epidemią, jednych z największych z 314 powiatów w kraju.

Zarząd wręczył dyrektorom jednostek podziękowania, drobne upominki, kobietom kwiaty z prośbą o przekazanie podziękowań i życzeń pracownikom.

Zgodnie z przyjętą formułą Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest jako święto wszystkich osób związanych z pomocą społeczną, zatrudnionych i wolontariuszy.

Osoby pracujące w "służbach społecznych" muszą posiadać specjalistyczne kwalifikacje i szerokie umiejętności umożliwiające prace na rzecz poprawy życia innych osób oraz podejmowanie trudnych decyzji lub działanie w sytuacjach kryzysowych.

Władze Powiatu Częstochowskiego doceniają ten wysiłek podkreślając uznanie dla wszystkich zaangażowanych w ten obszar polityki społecznej.

OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CIENIU PANDEMII COVID-19 OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CIENIU PANDEMII COVID-19 OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CIENIU PANDEMII COVID-19

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH