- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"I Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych"

Wręczeniem powołań na członków z rąk Pana Krzysztofa Smeli - Starosty Częstochowskiego rozpoczęto pierwsze posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W spotkaniu, które odbyło 16 października 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wzięli również udział Pan Henryk Kasiura - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pani Małgorzata Krasoń -Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, Pan Patryk Jeziak - Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pan Paweł Kożuch Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Ewa Gajowczyk - Siedlecka inspektor Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Agnieszka Sedziwa - Kogut - kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.

Członkami V kadencji zostali:

1. Adam Jaruga Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Częstochowskiego
2. Halina Kowalczyk Zastępca Prezesa Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie.
3. Edyta Wierzbińska Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
4. Irena Pluta Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
5. Waldemar Trószyński Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "PROMETEUS"

Do zakresu działalności powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych należy m.in.:

I posiedzenie rady ds os niepełnosprawnych01I posiedzenie rady ds os niepełnosprawnych01 - inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych,
- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ocena realizacji programów,
- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019 I Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych I Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych I Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych I Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych I Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych I Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych I Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych I Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH