- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwały Zarządu Powiatu Częstochowskiego w sprawie stanowisk dotyczących udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań w 2020 roku

W dniu 07.01.2020 r. Zarząd Powiatu Częstochowskiego przyjął Uchwały nr 247/2020, 248/2020, 249/2020 w sprawie stanowisk dotyczących udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań w 2020 roku.

Uchwałą nr 247/2020 Zarząd Powiatu Częstochowskiego przyjął stanowisko dot. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu a także dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Uchwałą nr 248/2020 Zarząd Powiatu Częstochowskiego przyjął stanowisko dot. dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

Uchwałą nr 249/2020 Zarząd Powiatu Częstochowskiego przyjął stanowisko dot. dofinansowania pobytu osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.

  • Uchwała 247
  • Załącznik do uchwały 247
  • Uchwała 248
  • Załącznik do uchwały 248
  • Uchwała 249
  • Załącznik do uchwały 249
  • POWRÓT

    AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH