- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Mieczysława Michalik - Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych wyróżniona w konkursie "Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019""

W dniu 2 października 2019 r. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. "Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku - zdrowi bezpieczni i aktywni". Podczas konferencji uhonorowani zostali laureaci konkursu "Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019". Wyróżnieniem uhonorowana m.in. została Pani Mieczysława Michalik - Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych. Kandydatura Pani Mieczysławy Michalik zgłoszona została przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Pani Michalik prowadzi Koło Ziemskie Polskiego Związku Niewidomych zrzeszające 290 członków zamieszkałych w powiecie częstochowskim. Dla członków koła organizuje m.in. szkolenia z zakresu obsługi komputera, orientacji przestrzennej, wiedzy diabetologicznej czy doradztwa dot. doboru sprzętu optycznego. Członkowie koła biorą także udział w systematycznych spotkaniach integracyjnych i kulturalnych na które zapraszani sią ciekawi goście (np. pisarka Hanna Paszko). Członkowie koła i ich rodziny integrują się podczas corocznych wyjazdów na wycieczki organizowane przez Koło. W siedzibie koła odbywają się także cykliczne porady lekarza dot. zagadnień związanych np. z cukrzycą. Członkowie koła integrują się ze społecznością lokalną m.in. nawiązując współpracę ze szkołami których uczniowie i ich rodzice angażują się w we współpracę np. przy organizacji wydarzeń rocznicowych i świątecznych. Powyższe działania w znaczącym stopniu wpływają na poprawę jakości życia seniorów i osób niepełnosprawnych.
Wyróżnienie Wojewody Śląskiego wręczone zostało przez Pana Jana Chrząszcza I Wicewojewodę Śląskiego, Pana Stanisława Szweda - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i polityki Społecznej oraz Panią Marię Nowak - posłankę na Sejm VII kadencji.


Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019 Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019 Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019 Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019 Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019 Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH