- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”

Katarzyna Buchajczuk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie w Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Podczas XV Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 27 – 28 IX 2021 r. dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie – Katarzyna Buchajczuk została członkiem Zarządu.

W załączeniu: szczegółowa informacja nt. obrad Forum:
  • Co czeka Centra Pomocy Rodzinie
  • Pismo do Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zawierającej stanowisko XV Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” w sprawie zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • POWRÓT

    AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH