- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Promowanie rodzicielstwa zastępczego na XX Dożynkach Powiatowych w Koniecpolu"

W dniu 08.09.2019 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie podczas XX Dożynek Powiatowych w Koniecpolu promowali ideę rodzicielstwa zastępczego. Był to element prowadzonej na bieżąco kampanii informacyjnej mającej na celu propagowanie wśród mieszkańców Powiatu Częstochowskiego informacji o potrzebie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym możliwości wychowania w rodzinach. Założeniem kampanii jest pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, przybliżenie tematu rodzicielstwa zastępczego w tym nt. funkcjonowania rodziny zastępczej w szczególności jej praw i obowiązków.
Podczas uroczystości informowano również o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Akcja promowania rodzicielstwa zastępczego spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników Dożynek. Trzech pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie rozdało około 500 sztuk ulotek oraz przeprowadziło ok. 15 rozmów przybliżających osobom zainteresowanym tematy dot. obowiązującej procedury podczas starań o rodzinę zastępczą oraz Punktu Interwencji Kryzysowej.


XX Dożynki Powiatowe XX Dożynki Powiatowe XX Dożynki Powiatowe

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH