- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych"

5 października 2021 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie: Adam Jaruga - Przewodniczący Rady, Halina Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady (obecna była w formie zdalnej), Irena Pluta - Członek Rady, Waldemar Trószyński - Członek Rady oraz zaproszeni: Henryk Kasiura - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Małgorzata Krasoń - Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Paweł Kożuch - Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych i Marlena Pronobis - Referent.

Dokonano wyboru Prezydium Rady, której skład kształtuje się następująco :

1. Adam Jaruga - Przewodniczący Rady,
2. Halina Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady,
3. Irena Pluta - Sekretarz Rady.

Podczas posiedzenia omówiono poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, porównano wysokość środków przeznaczonych na te zadania w roku ubiegłym z tymi, które otrzymano na rok 2021. Pomimo uzyskania większych środków finansowych niż w roku ubiegłym i zwiększenia przyznawanych kwot dofinansowań, przedstawiono trudności wynikające z realizacji zadań PFRON, spowodowane zwiększoną liczbą wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON. Poinformowano o konieczności przeniesienia środków finansowych PFRON pomiędzy poszczególne zadania. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie zmiany podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W trakcie spotkania zostały przedstawione informacje na temat Programów: "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021", "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji wywołanych chorobami zakaźnymi", "Aktywny Samorząd" i stopnia ich realizacji. Przewodniczący Rady Adam Jaruga przedstawił modelowe rozwiązania funkcjonowania powiatowych społecznych rad, które pozyskał dzięki uczestnictwie w "Forum powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych województwa śląskiego". W w/w Forum uczestniczył także Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Paweł Kożuch. W trakcie spotkania omówione było funkcjonowanie społecznych rad działających w powiatach i miastach grodzkich Województwa Śląskiego, a podczas panelu dyskusyjnego omawiane były wyzwania i perspektywy rozwoju społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych. Spotkanie to odbyło się w dniu 28.09.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH