- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Uroczyste zakończenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Częstochowskim

Podziękowaniami ze strony Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli, wręczonymi na ręce członków IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Częstochowskim z rąk Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego pana Henryka Kasiury zakończono działalność Rady w obecnym składzie.
Za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w sprawy osób niepełnosprawnych podziękowania złożyła również Pani Katarzyna Buchajczuk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2015 Starosty Częstochowskiego z dnia 25.09.2015 r. w sprawie ustalenia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych jej członkami w IV kadencji byli:

1. Pani Barbara Bladziak - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Koniecpolu,
2. Pani Halina Bugaj - Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Domu Pomocy Społecznej w Turowie,
3. Pani Iwona Kremblewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie,
4. Pani Mieczysława Michalik - Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie,
5. Pan Waldemar Trószyński - Prezes Stowarzyszenia PROMETEUS w Konopiskach.

Członkowie Rady dokonali wyboru pełnionych w Radzie funkcji - Przewodniczącym Rady została Pani Barbara Bladziak, Zastępcą Przewodniczącego został Pan Waldemar Trószyński, na Sekretarza Rady wybrano Panią Iwonę Kremblewską.
W latach 2015 - 2019 członkowie IV kadencji obradowali 16 razy podejmując rozstrzygnięcia w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu częstochowskiego. Do zakresu działań Rady należało inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacja praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych angażowali się także w inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W dniu 18.04.2018 r. jej członkowie uczestniczyli w konsultacjach z przedstawicielami zespołu monitorująco - weryfikacyjnego realizującymi projekt "Śląskie Bez Barier". Członkowie Rady brali udział w obchodach Dnia Osoby Niepełnosprawnej zorganizowanych w Bibliotece Śląskiej w Katowicach w dniu 30.11.2018 r. oraz w konferencji pt. "W trosce o rodzinę z osobą z niepełnosprawnością" zorganizowanej w dniu 20.05.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Zakończenie IV kadencji Zakończenie IV kadencji Zakończenie IV kadencji Zakończenie IV kadencji Zakończenie IV kadencji Zakończenie IV kadencji

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH