- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Otwarty konkurs ofert pn. Organizacja gry miejskiej "Przygoda z Tatą" w ramach programu "Ojcostwo - Przygoda życia""


Celem kampanii społecznej "Ojcostwo - Przygoda Życia" jest wzrost świadomości w społeczeństwie jak ważne jest świadome i zaangażowane podejście do roli ojca - wzmacniające jego rolę w rodzinie.
Gra miejska oraz spoty są okazją do zwrócenia uwagi społeczeństwa na to, że wychowywanie dziecka to nie jest sprawa i odpowiedzialność wyłącznie kobiet, ponieważ ojcostwo jest niezwykle ważnym obszarem samorealizacji dla mężczyzny, a także kluczową kwestią dla prawidłowego rozwoju i wychowania dziecka na szczęśliwego dorosłego. Patrząc szeroko na kwestię rodziny i demografii, istotą jest nie tylko wsparcie finansowe rodzin, ale również wzmacnianie ich więzi i trwałości.
Sukces pierwszej edycji tego wydarzenia sprawił, że w tym roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło rozszerzyć jego zakres i zorganizować gry miejskie z okazji Dnia Ojca we wszystkich województwach.
W związku z powyższym, 20 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marlena Maląg, ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. Organizacja gry miejskiej "Przygoda z Tatą" w ramach programu "Ojcostwo - Przygoda życia".
W ramach konkursu Minister Rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację 19 czerwca 2022 r. gry miejskiej "Przygoda z Tatą" w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej. Ww. organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert

Jednocześnie uprzejmie wskazuję, że w ramach składanej oferty na wsparcie finansowe projektu na organizację gry miejskiej "Przygoda z Tatą" należy uwzględnić jej zakończenie Piknikiem Rodzinnym na terenie skansenu - Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", ul. Parkowa 25 oraz fakt, iż w ramach realizacji przedsięwzięcia przewidzianego w projekcie, organizacja pozarządowa posiada możliwość skorzystania z usług profesjonalnej firmy, jednak w granicach kosztów przewidzianych w zasadach konkursu.

  • Załącznik 1 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT pn Organizacja gry miejskiej Przygoda z Tatą w ramach programu Ojcostwo Przygoda życia


  • Załącznik 2 Regulamin konkursu na organizację gry miejskiej Przygoda z Tatą
  • POWRÓT

    AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH