- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Narady z dyrektorami jednostek pomocy społecznej

W dniu 25.04.2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyły się organizowane cyklicznie co kwartał narady z dyrektorami jednostek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Częstochowski.

W pierwszej kolejności odbyła się narada z udziałem Pana Henryka Kasiury - Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego, dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej: Panią Alicją Grzegorczyk - (DPS w Lelowie), Panem Marcinem Hurasem - (DPS w Blachowni), Panem Zbigniewem Wawrzyniak - (DPS w Turowie). Następna z dyrektorami Centrów Administracyjnych Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Panią Agnieszką Frania (CAOPOW Blachowni) i Panem Wojciechem Główczyńskim (CAOPOW w Chorzenicach).

Podczas narad dokonano analizy wykonania budżetu za I kwartał 2022 r. każdej z jednostek, omawiano sytuację wynikającą z epidemii wirusa COVID-19, sprawy bieżące, organizacyjne, przedsięwzięcia mające na celu poprawę standardu usług m. in. realizację prac remontowych oraz występujące problemy.

Narady kwartalne są jedną z form nadzoru organu prowadzącego i odbywają się systematycznie, w ich trakcie omawiane są szczegółowo wszystkie aspekty dotyczące zarządzania i finansowania jednostek oraz rozwiązywania trudności i problemów.

Katarzyna Buchajczuk

Narada dyrektorami jednostek Narada dyrektorami jednostek

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH