- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Komunikat Aktywny Samorząd 2019 wnioski Moduł IPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie informuje, że w okresie naboru wniosków w 2019 r., w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Obszar C Zadanie 1 "Aktywny Samorząd".Odbiorcami pomocy w obszarze C, zadanie 1 mogą być osoby:

- z znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności,
- zatrudnione lub uczące się lub które uzyskają potwierdzoną opinię eksperta PFRON dotyczącą rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
- z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia i nie kontynuujących nauki a posiadających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) , potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia - nie jest potrzebna pozytywna opinia eksperta PFRON.

Osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (w wieku emerytalnym) mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł. Minimalny udział własny wnioskodawcy w zakupie wynosi 10 proc. ceny brutto wózka.

Obowiązujący termin składania wniosków : do 31.08.2019 r.

Wszelkie zmiany dotyczące Kierunków działań i warunki brzegowych(…) w 2019 dostępne są na stronie Funduszu: www.pfron.org.pl. Wnioski:

  • Wkładka obszar C zadanie nr 1
  • POWRÓT

    AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH