- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Narada z dyrektorami centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych

W dniu 05.08.2021 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyła się narada z dyrektorami centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Częstochowski.

W naradzie wzięli udział: Pan Henryk Kasiura - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pani Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pani Agnieszka Frania - Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni, Pan Wojciech Główczyński - Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach, Pani Marta Jabłońska - Kierownik Sekcji Pomocy Instytucjonalnej PCPR w Częstochowie i Pani Małgorzata Gruca-Sosnecka - starszy specjalista pracy socjalnej Sekcji Pomocy Instytucjonalnej PCPR w Częstochowie.

Narady zwoływane są z inicjatywy Pana Henryka Kasiury Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego odpowiedzialnego za pomoc społeczną i odbywają się co kwartał.

Podczas narady dokonano analizy wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., omówiono przygotowania jednostek do ewentualnej walki w czwartej fali epidemii wirusa COVID-19, sprawy organizacyjne m.in. dotyczące wypoczynku letniego dla wychowanków, przedsięwzięcia mające na celu poprawę standardu usług tj. prace remontowe oraz występujące problemy dot. przebiegu procesu wychowawczego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Narady kwartalne są jedną z form nadzoru organu prowadzącego jakim jest Powiat Częstochowski i mają na celu między innymi zapewnienie sprawnego przepływu informacji między jednostkami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie i Starostwem Powiatowym w Częstochowie.

Narada z dyrektorami centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych Narada z dyrektorami centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH