- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Narada z dyrektorami domów pomocy społecznej

W dniu 05.08.2021 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyła się narada z dyrektorami domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Częstochowski.

W naradzie wzięli udział: Pan Henryk Kasiura - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pani Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pani Alicja Grzegorczyk - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, Pan Marcin Huras - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, Pan Zbigniew Wawrzyniak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie, Pani Marta Jabłońska - Kierownik Sekcji Pomocy Instytucjonalnej PCPR w Częstochowie i Pani Małgorzata Gruca Sosnecka - starszy specjalista pracy socjalnej Sekcji Pomocy Instytucjonalnej PCPR w Częstochowie.

Narady zwoływane są z inicjatywy Pana Henryka Kasiury - Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego odpowiedzialnego za pomoc społeczną i odbywają się co kwartał.

Podczas narady dokonano analizy wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., omawiano przygotowania jednostek do ewentualnej walki w czwartej fali epidemii wirusa COVID-19, sprawy bieżące, organizacyjne, przedsięwzięcia mające na celu poprawę standardu usług m. in. realizacja prac remontowych oraz występujące problemy. Narady kwartalne są jedną z form nadzoru organu prowadzącego i mają na celu między innymi zapewnienie sprawnego przepływu informacji między jednostkami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie i Starostwem Powiatowym w Częstochowie.

Narada z dyrektorami domów pomocy społecznej Narada z dyrektorami domów pomocy społecznej

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH