- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dom Pomocy Społecznej w Turowie zwraca się z prośbą o wsparcie

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną oraz z niemożnością pozyskania niezbędnych środków do zabezpieczenia personelu oraz mieszkańców, Dom Pomocy Społecznej w Turowie prosi o wsparcie i pomoc rzeczową w zakresie środków ochronnych jednorazowego użytku jak: kombinezony ochronne, maseczki jednorazowe, fartuchy, rękawice nitrylowe, czepki, gogle ochronne, środek do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, chusteczki do dezynfekcji powierzchni. W przypadku darowizny rzeczowej prosimy o kontakt: Dom Pomocy Społecznej Turów, ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn, tel. 34/3286078; 34/3286219; adres e-mail: dpsturow@poczta.onet.pl.

Dom Pomocy Społecznej w Turowie jest przeznaczony dla 57 osób w podeszłym wieku, mieszkają tu osoby w przedziale wiekowym od 60 do 97 lat. W przeważającej części są to ludzie samotni, schorowani ze wszystkimi niepełnosprawnościami charakterystycznymi dla ludzi w starszym wieku.

Nasi mieszkańcy wymagają pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dla wielu z nich wykonywanie samodzielnie podstawowych czynności to wielka trudność, dlatego też potrzebują całodobowej opieki. W związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemicznego bardzo ważna jest profilaktyka i częsta, codzienna dezynfekcja oraz odkażanie pomieszczeń celem zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Za tymi wszystkimi czynnościami idą ogromne środki finansowe, które do tej pory są zabezpieczone, jednak nie wiadomo jak długo ta trudna sytuacja jeszcze potrwa.

Za wszelkie darowizny w imieniu własnym i naszych mieszkańców z góry serdecznie dziękujemy.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH