- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

XIX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych "Od juniora do seniora - jak wspierać skutecznie?" Częstochowa, 17-19 czerwca 2019W dniach 17-19 czerwca 2019 r. na Jasnej Górze odbyła się kolejna Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych. Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Pan Krzysztof Smela- Starosta Częstochowski, a jednym ze współorganizatorów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
W trzydniowym spotkaniu kadr pomocowych uczestniczyło ponad sto osób reprezentujących jednostki pomocy społecznej różnego typu i szczebla. Temat tegorocznej konferencji "Od juniora do seniora - jak wspierać skutecznie?" pozwolił pokazać pracownikom socjalnym całą gamę działań podejmowanych w jednostkach pomocy społecznej w celu wspierania różnych grup wiekowych społeczności lokalnych.
Organizatorzy podkreślają, że ważnym aspektem w rozwoju współczesnej pracy socjalnej jest kierowanie działań do całej rodziny i społeczności, a także obejmowanie wsparciem osób i rodzin w różnym wieku, w tym prowadzenie działań międzypokoleniowych. Niezwykle istotne jest, aby dla podniesienia jakości i adekwatności wsparcia nawiązywana była współpraca multiprofesjonalna pracowników różnych resortów i sektorów. Coraz większego znaczenia nabiera oferta świadczeń niematerialnych, wsparcia informacyjnego, instrumentalnego i emocjonalnego osobom, rodzinom, grupom oraz całym społecznościom.
Wśród prelegentów, przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu całego kraju, znalazło się również wystąpienie Pani Magdaleny Badory, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach "Promyk szczęścia- działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych podejmowane przez Placówkę wsparcia dziennego "Promyk". Głównym organizatorem konferencji jest Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV w Częstochowie.

XIX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych XIX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH