- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

NOWA SIEDZIBA PCPR W CZĘSTOCHOWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie od 1 lica 2021 roku funkcjonuje w nowej siedzibie przy ul. Jasnogórskiej 75 w Częstochowie. Uroczyste otwarcie nowego lokalu miało miejsce w dniu 5 lipca 2021 roku. Obecna siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pozbawiona jest barier architektonicznych i spełnia wszystkie wymogi dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starota Częstochowski Krzysztof Smela, Członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego: Henryk Kasiura, Adam Morzyk, Gwidon Jelonek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Buchajczuk, Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego dr Andrzej Kubat, Radna Powiatu Częstochowskiego Urszula Całusińska oraz najstarszy stażem pracownik PCPR Dorota Gałdy.

Zapraszamy mieszkańców powiatu częstochowskiego do współpracy w nowej siedzibie.

Otwarcie nowej siedziby PCPR

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH