- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

ZMIANA ADRESU I TELEFONÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE!

Z dniem 1 lipca 2021 roku


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zmienia siedzibę i będzie mieścić się przy ul. Jasnogórskiej 75 (róg ulicy Żwirki i Wigury i ul. Jasnogórskiej), 42-217 Częstochowa.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

Bezpośrednia obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30.

Dyżury Punktu Interwencji Kryzysowe: pierwsze cztery wtorki miesiąca w godz. 15.00-18.00

Poniżej numery telefonów do poszczególnych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Telefony (od 1 lipca 2021 roku): Wykaz telefonów

Mapa dojazdu

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH