- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Kurs na samodzielność 2021"


Projekt dla osób niewidomych - Kurs na samodzielność 2021KURS NA SAMODZIELNOŚĆ 2021

Informujemy, że Fundacja Vis Maior w Warszawie www.fundacjavismaior.pl zaprasza osoby dorosłe z całej Polski do udziału w ogólnopolskim projekcie "Kurs na samodzielność 2021". Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON.

W ramach projektu zaplanowano trzy rodzaje szkoleń:
1. Szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( "szkoła letnia") w terminie 1-28 sierpnia 2021 w Warszawie.
2. Szkolenie z zakresu rehabilitacji zaawansowanej - zjazd weekendowy w Warszawie.
3. Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania.

Zgłaszać się można na wszystkie trzy rodzaje zajęć.

Szkoła letnia

Podczas zajęć w szkole letniej oferowana jest nauka w następujących obszarach:
1. samodzielne poruszanie się z białą laską - indywidualne zajęcia z profesjonalnym trenerem,
2. warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu,
3. warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego,
4. drobne domowe prace gospodarcze,
5. warsztaty ze stylizacji - indywidualne zajęcia ze stylistą,
6. nauka podstaw pisma Braille'a,
7. grupowe zajęcia psychoedukacyjne,
8. indywidualne konsultacje psychologiczne/terapeutyczne,
9. zajęcia kulturalno-rozwojowe, bezwzrokowe poznawanie dóbr kultury,
10. trening relaksacyjny.

Kto zapraszany jest do szkoły letniej?
" osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku,
" osoby pełnoletnie,
" osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji),
" osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej, nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy, jak również nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Udział w szkole letniej będzie odpłatny w wysokości 280 zł za cały miesiąc.

Dla uczestników zapewnione jest zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Przyjazd na koszt własny uczestnika. Nie przewiduje się możliwości przyjazdu z przewodnikiem - uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą pomagać asystenci bądź wolontariusze Fundacji.

Zjazdy weekendowe

Można zgłosić się na jeden zjazd weekendowy, który będzie trwał od piątku wieczorem do poniedziałku rano w wybrany weekend, w Warszawie, między wrześniem 2021 a marcem 2022. O dokładnych terminach zjazdów kandydaci zostaną powiadomieni w celu doboru odpowiedniego weekendu.

Podczas zjazdu weekendowego oferowana jest nauka w następujących obszarach:
1. samodzielne poruszanie się z białą laską - indywidualne zajęcia z profesjonalnym trenerem,
2. warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu,
3. nauka korzystania z ważniejszych usług świadczonych przez internet,
4. ćwiczenia z czynności dnia codziennego,
5. drobne domowe prace gospodarcze,
6. grupowe zajęcia psychoedukacyjne.

Kogo zapraszany jest na zjazd weekendowy?
- osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku,
- osoby pełnoletnie,
- osoby, które posługują się już komputerem na poziomie podstawowym (potrafią bezwzrokowo korzystać z klawiatury), mają udźwiękowiony smartfon,
- osoby, które potrafią się poruszać w sposób podstawowy z białą laską,
- osoby, które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy, jak również nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Udział w zjeździe weekendowym będzie odpłatny w wysokości 20 zł za zjazd.

Dla uczestników zapewniono zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Przyjazd na koszt własny uczestnika. Nie przewiduje się możliwości przyjazdu z przewodnikiem - uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą pomagać nasi asystenci bądź wolontariusze. Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania

Dla każdego uczestnika szkoły letniej lub zjazdu weekendowego utrwaleniem zdobytych umiejętności będzie indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania. Jest też możliwość - dla osób posiadających już odpowiednie umiejętności - zapisania się wyłącznie na takie szkolenie indywidualne, bez szkoły letniej i bez zjazdu weekendowego.

W ramach indywidualnego szkolenia doskonalącego oferowana jest nauka w następujących obszarach:
1. opanowanie z profesjonalnym trenerem pokonywania z białą laską stałych tras komunikacyjnych w miejscu zamieszkania,
2. zdalne, a więc telefoniczne lub przez internet, indywidualne szkolenie z użytkowania nowych technologii,
3. zdalne porady komputerowe (dobór sprzętu, oprogramowania, konfiguracja komputera),
4. porady coachingowe, pomoc dotycząca rozwoju indywidualnego i codziennej aktywności.

Kogo zapraszamy na indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania:
- uczestników szkoły letniej i zjazdów weekendowych,
- inne osoby, spełniające warunki kwalifikacyjne do szkoły letniej lub zjazdu weekendowego, wystarczająco wykwalifikowane lecz wymagające dodatkowego szkolenia doskonalącego w wymienionych obszarach.

Udział w szkoleniu indywidualnym jest bezpłatny a jego termin będzie ustalany indywidualnie z uczestnikiem i trenerami.

Co trzeba zrobić, by zgłosić się do projektu?
- Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie; regulamin można pobrać ze strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym www.fundacjavismaior.pl
- Wypełnić formularz zgłoszeniowy:

- można go wypełnić od razu na komputerze lub wydrukować i wypełnić ręcznie, na przykład z pomocą innej osoby;
- formularz wypełniony ręcznie należy podpisać, zeskanować albo zrobić zdjęcie;
- formularz wypełniony na komputerze lub skan albo zdjęcie formularza wypełnionego ręcznie należy wysłać mailem wraz ze skanem/zdjęcia orzeczenia o niepełnosprawności na adres biuro@fundacjavismaior.pl z tytułem kurs na samodzielność;
- jeśli nie można wysłać maila, należy wysłać podpisany oryginał formularza zgłoszeniowego pocztą wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności na adres Fundacja Vis Maior ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10 02-366 Warszawa, z dopiskiem Kurs na samodzielność.
- w przypadku zakwalifikowania do zajęć należy wysłać podpisany oryginał formularza, jeśli wcześniej go nie wysłano.

Terminy i sposób rekrutacji

Zgłoszenia do szkoły letniej przyjmowane są do 20 czerwca 2021, natomiast do pozostałych rodzajów zajęć, czyli do zjazdów weekendowych i do szkoleń indywidualnych zgłoszenia przyjmowane są w sposób ciągły, do wyczerpania limitu miejsc.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Fundacja zastrzega sobie prawo nie kontaktowania się z osobami niezakwalifikowanymi do projektu. Ze względów higienicznych preferowane będą osoby przynajmniej raz zaszczepione na Covid-19, z terminem drugiego szczepienia przed sierpniem 2021 (w przypadku uczestników szkoły letniej) albo ozdrowieńcy po przechorowaniu koronawirusa, z wyjątkiem sytuacji, gdy szczepienie nie jest zalecane z uwagi na możliwe powikłania zdrowotne. W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji, kontakt pod numerem tel. 22 370 28 75 lub pod adresem e-mail biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie słowa "Kurs na samodzielność 2021".

Dokumenty:


1. Regulamin Warsztatów (zjazd weekendowy)

 • Regulamin-Kurs-na-samodzielność-2021 - szkolenie zaawansowane zjazdy weekendowe

 • 2. Regulamin Warsztatów (Szkoła letnia)
 • Regulamin-Kurs-na-samodzielność-2021 - szkolenie podstawowe szkoła letnia

 • 3. Ankieta rekrutacyjna dla uczestnika projektu - zjazdy weekendowe
 • Ankieta rekrutacyjna - Kurs na samodzielność 2021 - szkolenie zaawansowane zjazdy weekendowe

 • 4. Ankieta rekrutacyjna dla uczestnika projektu - szkoła letnia
 • Ankieta rekrutacyjna - kurs-na-samodzielność-2021 - szkolenie podstawowe szkoła letnia

 • 5. Zgłoszenie na szkolenie w miejscu zamieszkania
 • Ankieta rekrutacyjna - Kurs na samodzielność 2021 - szkolenie w miejscu zamieszkania
 • POWRÓT

  AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH