- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

PILOTAŻ STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W dniu 18.02.2022 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków o udział w pilotażu wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowanego w ramach projektu: "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych". Celem pilotażu jest przetestowanie wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" jest realizowany od dnia 1 października 2020 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi. Celem projektu jest m. in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej.
Pilotaż Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będzie realizowany od 1.02.2022 r. do 31.01.2023 r. Uczestnikami pilotażu będą 72 Warsztaty Terapii Zajęciowej (ok. 10% wszystkich WTZ w Polsce) wyłonione zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
W ramach pilotażu może być udzielone dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanymi Standardami do wysokości 65 000 zł dla jednego WTZ. Łączna kwota zaplanowana na wypłatę dofinansowania dla 72 WTZ - Uczestników pilotażu wynosi 4 680 000 zł. Wnioski w ramach naboru przyjmowane są od dnia 21.02.2022 r. od godz. 8:00 do dnia 7.03.2022 r. do godz. 16:00.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH