- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

SPOTKANIE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI FUNDACJI "OCZAMI BRATA"

W dniu 08 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie on-line pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Częstochowskiego z przedstawicielami Fundacji "Oczami Brata". Spotkanie miało na celu zapoznanie się z ofertą Fundacji dotyczącą aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
W spotkaniu wzięło udział 9 Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Częstochowskiego oraz przedstawiciele Fundacji "Oczami Brata" Pan Paweł Bilski (Fundator, Prezes Zarządu i twórca Fundacji "Oczami Brata" oraz Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej "Jasne, że alternatywa 21") oraz Pani Marta Goldsztajn (Dyrektor Biura Fundacji "Oczami Brata"). Pan Paweł Bilski przedstawił genezę powstania Fundacji "Oczami Brata", omówił działania podejmowane przez Fundację na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawił propozycje współpracy w celu aktywizacji osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Częstochowskiego.
Uczestnicy wysłuchali z uwagą przekazywanych informacji. Przedstawiciele Fundacji przekazali również dane kontaktowe by po konsultacjach w poszczególnych jednostkach móc nawiązać współpracę z Fundacją w celu aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych Gminach.


OCZAMI BRATA OCZAMI BRATA OCZAMI BRATA

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH