- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Akademia Rozwoju"


Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie realizuje Program społeczno - rozwojowy "Akademia Rozwoju". Celem programu jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i umiejętności ważnych na rynku pracy.
Fundacja planuje zrealizować swój cel poprzez zapewnianie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń (np. kurs z podstaw tworzenia i edycji stron internetowych, kurs - działalność gospodarcza - podstawowe aspekty finansowe i prawne, szkolenia z myślenia projektowego) i warsztatów on line. W ramach projektu zapewnione będą również dodatkowe konsultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje mentoringowe i coaching zawodowy dla kobiet w rożnym wieku.

Program skierowany jest wyłącznie do kobiet, które spełniają co najmniej dwa z poniższych warunków:

- mieszkają na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach,
- mają niskie zarobki w rodzinie,
- w ich rodzinie występują problemy społeczne (np. piecza zastępcza, przemoc itp.),
- są matkami samotnie wychowującymi dzieci,
- mają orzeczoną niepełnosprawność,
- są rodzicami w rodzinach wielodzietnych bądź pochodzą z takiej rodziny (więcej niż 3 dzieci).

Dzięki udziałowi w Programie uczestniczki dowiedzą się w jaki sposób zaplanować i założyć działalność gospodarczą korzystając z narzędzi dostępnych w Internecie, jak stworzyć stronę internetową swojej firmy, a także jak z wykorzystaniem metody myślenia projektowego realizować swoje pomysły na projekty społeczne i biznesowe.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, regulamin oraz formularz rejestracyjny do programu dostępne są na stronie internetowej: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego każda potencjalna uczestniczka programu otrzyma informację zwrotną pocztą elektroniczną o rezultacie naboru.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH