- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wizyta delegacji z Powiatu Bodeńskiego

W dniach 13-14 czerwca 2013 r. przebywała w Powiecie Częstochowskim z wizytą studyjną 6-osobowa delegacja z Powiatu Bodeńskiego w składzie: Andreas Köster- Dyrektor Pionu, pracownicy z Wydziału Pośrednictwa Pracy: Maria Gerard - Zastępca Naczelnika, Rolf Oberhanß -Detektyw Socjalny, Angela Abel - Koordynator projektu dla osób powyżej 50 r. życia "Perspektywa 50+", Jürgen Göbel - Grupa poniżej 25 roku życia z niepełnosprawnością oraz Johanna Dudziński-Tann- osoba odpowiedzialna za partnerstwo i tłumacz. Tematem przewodnim wizyty były rozmowy fachowe na temat: "System wsparcia osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym". Pierwszego dnia wizyty członkowie delegacji mieli okazję zwiedzić Jurę Krakowsko- Częstochowską oraz zapoznać się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Turowie. Uczestników delegacji w imieniu Pana Andrzeja Kwapisza-Starosty Częstochowskiego przywitał Pan Henryk Kasiura-Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego. Następnie Pan Marcin Huras-Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie oprowadził członków delegacji po placówce oraz przedstawił formy wsparcia dla osób w podeszłym wieku. 14 czerwca 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie Pan Piotr Krawczyk-Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie oraz pan Henryk Kasiura- Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego zapoznali uczestników z formami wsparcia osób bezrobotnych. Wystąpienie było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Kolejnym etapem wizyty były odwiedziny uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu, w trakcie których Pan Artur Sygit- Kierownik WTZ w Koniecpolu zapoznał członków delegacji z funkcjonowaniem placówki, natomiast Pani Danuta Klimczyk- Kierownik MGOPS w Koniecpolu omówiła organizację i zakresem działania nowootwartego Centrum Integracji Społecznej. Na zakończenie pobytu uczestnicy delegacji zapoznali się z funkcjonowaniem Domu dla Dzieci "Sosenka" wchodzącego w skład Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni. Wizyta przedstawicieli z Powiatu Bodeńskiego była kontynuacją współpracy między Powiatem Częstochowskim i Powiatem Bodeńskim oraz wymiany doświadczeń podjętych przez kadrę służb społecznych z obu partnerskich powiatów.

Miejsca przyjazne seniorom Miejsca przyjazne seniorom Miejsca przyjazne seniorom

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH