- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Narada z dyrektorami domów pomocy społecznej

W dniu 02.05.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyła się narada z dyrektorami domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Częstochowski.

W naradzie wzięli udział: Pan Henryk Kasiura - Wicestarosta Częstochowski, Pani Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pani Alicja Grzegorczyk - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, Pan Bogusław Marchewka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, Pan Marcin Huras - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie, Pani Marta Jabłońska - Kierownik Sekcji Pomocy Instytucjonalnej PCPR w Częstochowie i Pani Justyna Liberda - podinspektor Sekcji Pomocy Instytucjonalnej PCPR w Częstochowie.

Narady zwoływane są z inicjatywy Pana Henryka Kasiury - Wicestarosty Częstochowskiego odpowiedzialnego za pomoc społeczną i odbywają się co kwartał.

Podczas narady dokonano analizy wykonania budżetu za I kwartał 2016 r. omawiano sprawy bieżące, organizacyjne m. in. dot. wygenerowania dodatkowych dochodów przez jednostki, przedsięwzięcia mające na celu poprawę standardu usług m. in. propozycje remontów w 2016 r. oraz występujące problemy.

Narady kwartalne są jedną z form nadzoru organu prowadzącego jakim jest Powiat Częstochowski i mają na celu między innymi zapewnienie sprawnego przepływu informacji między jednostkami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie i Starostwem Powiatowym w Częstochowie.

Narada z dyrektorami domów pomocy społecznej

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH