- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

NARADA pt. "REALIZACJA I MONITOROWANIE STRATEGII WYZWANIE CZY OCZYWISTOŚĆ"

W dniu 27 marca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9, odbyła się narada szkoleniowa pt. "Realizacja i monitorowanie strategii wyzwanie czy oczywistość" zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wspólnie z Ośrodkiem Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie. W spotkaniu udział wzięły 32 osoby Kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i miasta Częstochowa.

Uczestników spotkania przywitał Pan Henryk Kasiura Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego. Następnie głos zabrali:

  1. Pan Ryszard Majer wiceprzewodniczący Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej nt: Realizacja i monitorowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych zadaniem ops? Uwagi praktyczne.
  2. Pan Dominik Bilecki z Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV nt: Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Pani Katarzyna Buchajczuk dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie nt: Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej- martwy przepis czy bezsilność systemu
  4. Pani Barbara Berska kierownik sekcji ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie nt: Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

NARADA W STAROSTWIENARADA W STAROSTWIE
NARADA W STAROSTWIENARADA W STAROSTWIE
NARADA W STAROSTWIENARADA W STAROSTWIE
NARADA W STAROSTWIENARADA W STAROSTWIE

W sprawach bieżących Pan Józef Wojtas kierownik Regionalnego Ośrodka EFS prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie przekazał bieżące informacje dot. działalności ośrodka, ostatnich zmian dot. realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, oraz możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach i korzystania z usług doradców zatrudnionych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w ramach projektu systemowego "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego".

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH