- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

NAGRODA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA PANI KATARZYNY BUCHAJCZUK

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Pani Katarzyna Buchajczuk, otrzymała indywidualną nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Łazienkach Królewskich - Starej Pomarańczarni w Warszawie w dniu 21 listopada 2008 r.

NAGRODA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA PANI KATARZYNY BUCHAJCZUKNAGRODA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA PANI KATARZYNY BUCHAJCZUK

Wnioskujący o przyznanie Katarzynie Buchajczuk nagrody starosta częstochowski Andrzej Kwapisz podkreślił jej ogromne zaangażowanie w różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu integrację, promowanie, wzmacnianie rangi i kształtowanie pozytywnego wizerunku służb społecznych. Pani Katarzyna Buchajczuk jest organizatorką narad, szkoleń i warsztatów dla 400 pracowników pomocy społecznej w powiecie częstochowskim. Co roku organizuje ponadto Ogólnopolską Konferencję Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze oraz jesienne sympozja naukowe. Ma ona też ogromny wkład w nawiązanie i w rozwój współpracy z przedstawicielami pomocy społecznej w powiecie bodeńskim, dzięki której w wyjazdowych wizytach studyjnych i konferencjach międzynarodowych wzięło już udział ponad 80 przedstawicieli różnego typu instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych naszego powiatu.

NAGRODA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA PANI KATARZYNY BUCHAJCZUKNAGRODA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA PANI KATARZYNY BUCHAJCZUK
NAGRODA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA PANI KATARZYNY BUCHAJCZUK

Starosta podkreślił także wkład Katarzyny Buchajczuk w prace związane z przekształceniem Domów Dziecka w Chorzenicach i we Wrzosowej oraz w promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH