- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarz±dowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- O¶rodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalno¶ci
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodzin± zastępcz±
- Zostań rodzin± zastępcz±!
- Odpłatno¶ć za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- ¦wiadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- ¦wiadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawno¶ci
- Dofinansowanie ze ¶rodków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

NABÓR NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Jeżeli mieszkasz na terenie powiatu częstochowskiego i chcesz zostać rodziną zastępczą zgłoś się do nas. Aktualnie trwa nabór na szkolenie, dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, które rozpocznie się na początku września 2012 r. (dokładny dzień zostanie ustalony z grupą szkoleniową). Szkolenie trwa 40 godzin, przeważnie prowadzone jest w odstępach tygodniowych i zajmuje ok. 3 miesięcy.

Szkolenie prowadzone jest przez pracowników PCPR w Częstochowie na podstawie programu szkoleniowego „Rodzina” licencjonowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, zatwierdzonego przez Ministra Polityki Społecznej decyzjami nr DPS-VI-4122-40-WB/04 z dnia 21.10.2004 r. oraz nr DPS-IV-4122-28-WB/05 z dnia 2.04.2005 r. z wykorzystaniem materiałów dodatkowych przygotowanych przez specjalistów i trenerów rodzinnej opieki zastępczej. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej odbywają 10-godzinny staż w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub zawodowej rodzinie zastępczej mają przeprowadzone także badania psychologiczno – pedagogiczne. Po ukończeniu szkolenia rodzina otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Wszelkich informacji o pieczy zastępczej i szkoleniu można udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pod numerem tel. 34/322 92 30 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, ul . Jana III Sobieskiego 9, pok. nr 8 i 9.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH