- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarz±dowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- O¶rodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalno¶ci
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodzin± zastępcz±
- Zostań rodzin± zastępcz±!
- Odpłatno¶ć za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- ¦wiadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- ¦wiadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawno¶ci
- Dofinansowanie ze ¶rodków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZMOC W RODZINIE

Aktualnie trwa nabór do udziału w II Edycji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Warsztaty rozpoczną się na początku września 2012 r. (dokładny dzień zostanie ustalony z grupą szkoleniową). Szkolenie obejmuje 60 godzin i trwa ok. 3 miesięcy. Spotkania odbywać się będą w odstępach tygodniowych. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa w formie spotkań grupowych.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu częstochowskiego, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Pomoc Społeczną i inne instytucje.

Jeżeli brakuje Ci cierpliwości, aby spokojnie porozmawiać z bliskimi, drażni Cię ich zachowanie, masz problem z budowaniem relacji międzyludzkich, nie potrafisz kontrolować swoich emocji a w sytuacjach konfliktowych reagujesz złością, zgłoś się do nas.

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc.

Wszelkich informacji o programie udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pod numerem tel. 34/322 92 30; 34/322 92 29 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, ul . Jana III Sobieskiego 9, pok. nr 7, 8 i 9.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH