- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Złoto za Długoletnią Służbę

13 czerwca 2013 r. podczas konferencji "Lokalne strategie wobec wyzwań starości", która odbyła się w Częstochowie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "Miejsce przyjazne seniorom", którego organizatorem było Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire - Rzecznik Praw Osób Starszych w ramach realizowanego "Projektu Jurajscy Seniorzy w Działaniu", współfinansowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, realizowanego w partnerstwie z samorządami terytorialnymi Powiatu Częstochowskiego oraz Zakładem Pracy Socjalnej Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Patronat nad Konkursem objęli Starosta Częstochowski oraz Prezydenta Miasta Częstochowy. Głównym celem akcji było promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Ziemi Częstochowskiej: instytucji publicznych, kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane. Wśród 13 wyróżnień znalazły się min. Dom Pomocy Społecznej w Blachowni oraz Dom Pomocy Społecznej w Lelowie. Każdy podmiot otrzymał ozdobną plakietę ozdobioną liściem dębu - jako symbolu długowieczności, które w imieniu organizatorów wręczyli Pani Marzena Maniszewska oraz Pan Henryk Kasiura- Członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego.

Miejsca przyjazne seniorom Miejsca przyjazne seniorom

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH