- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Medale za Długoletnia Służbę dla pracowników PCPR w Częstochowie

W dniu 17 listopada 2015 r. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych kilkudziesięciu osobom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego i w pracy zawodowej.

Trzech pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zostało odznaczonych Medalami za Długoletnia Służbę, w tym Srebrnym Medalem za Długoletnia Służbę Pani Beata Burda- Główny księgowy oraz Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę Pani Marta Jabłońska- Kierownik sekcji Pomocy Instytucjonalnej i Pani Agnieszka Sędziwa-Kogut- Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej. Złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę przyznawane są przez Prezydenta RP za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód z okresu II Rzeczypospolitej i zostało przywróconej do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

Wyróżnienie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zbiega się z terminem święta pracowników pomocy społecznej, jakim jest obchodzony w dniu 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego. PCPR w Częstochowie tradycyjnie co roku organizuje z tej okazji uroczyste spotkania przedstawicieli służb społecznych, w trakcie których wręczane są podziękowania za ofiarną, często nie w pełni docenianą pracę przedstawicieli jednostek pomocy społecznej. Tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbędzie się w dniu 20 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

Z tej okazji wszystkim przedstawicielom służb społecznych, a przede wszystkim pracownikom socjalnym składamy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za trud wkładany w pomoc osobom potrzebującym.

Medale za Długoletnia Służbę dla pracowników PCPR w Częstochowie Medale za Długoletnia Służbę dla pracowników PCPR w Częstochowie Medale za Długoletnia Służbę dla pracowników PCPR w Częstochowie Medale za Długoletnia Służbę dla pracowników PCPR w Częstochowie Medale za Długoletnia Służbę dla pracowników PCPR w Częstochowie

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH